Miasto

XIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 września 2015 o godzinie 16.00 w Sali Rady Urzędu Miasta odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Jednym z głównym problemów poruszanych na Sesji były problemy mieszkańców bloku przy ul. Traugutta. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z transmisji z miejskiego Ratusza.
 

Pultusk.TV – Pułtuska Telewizja Internetowa – www.pultusk.tv


 Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje Radnych.
3a. Podjęcie sprawy mieszkańców – blok przy ul. Traugutta 23!
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2014-2020 za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pułtusk do projektu realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5: „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kleszewo gmina Pułtusk. (Uchwała dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 286/4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kleszewo gmina Pułtusk. (Uchwała dotyczy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 286/6).
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Pułtusk.
12. Wniosek o powołanie specjalnej komisji w celu przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Pułtusku.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14.Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
15. Przyjęcie protokołów z VIII, IX, X, XI Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad. —Zakończenie transmisji—
 
 13Sesja

Udostępnij:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Autor: pultusk.tv